MENU


Agent:
Nazwa: SWENSKA POWERHOUSE Marcin Rejch
Adres: 71-441 Szczecin, ul. Cyfrowa 6  (Park Naukowo - Technologiczny)
NIP: PL5992860925
email: marcin.rejch@gmail.com
 

Cel współpracy
1.    Agent umówi Klienta, który jest zainteresowany zakupem maszyny

Wynagrodzenie
2.    Wynagrodzenie dla Agenta jest należne tylko i wyłącznie w jednym przypadku: jeśli Sprzedawca sprzeda maszynę Klientowi, którego umówił Agent.
3.    Sprzedaż może nastąpić bezpośrednio lub przez leasing.
4.    W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 2., Agent otrzyma od Sprzedawcy wynagrodzenie wskazane w emailu/SMS.
5.    Agenta otrzyma wynagrodzenie dopiero po tym, jak Klient będzie rozliczony ze Sprzedawcą.

Kiedy wynagrodzenie dla Agenta jest nienależne
6.  Sprzedawca nie ma obowiązku sprzedaży maszyny Klientowi, którego umówił Agent.
W takiej sytuacji Agentowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie.
7.  Jeśli Sprzedawca nie sprzeda maszyny Klientowi, którego umówił Agent.
wtedy Agentowi nie należy się żadne wynagrodzenie od Sprzedawcy.
Pozostałe uzgodnienia
8. Agent ma prawo uczestniczyć w oględzinach maszyny, ale nie jest do tego zobowiązany.
9. Agent nie gwarantuje sprzedaży, ponieważ Klient ma prawo wycofać się z zakupu.
10. Ostateczna decyzja dotycząca sprzedaży maszyny, zawsze należy do Sprzedawcy.
Sprzedawca zawsze ma prawo odmówić sprzedaży maszyny - wtedy wynagrodzenie dla Agenta jest nienależne (nieważne, jakie koszty poniósł Agent)

Obowiązek informacyjny
11. Sprzedawca ma obowiązak poinformować Agenta, w terminie 7 dni poprzez email, jesli sprzeda maszynę dla Klienta, którego wskazał Agent.
12. W przypadku jeśli Sprzedawca nie wykona obowiązku informacyjnego , o którym mowa w pkt 11, wtedy zapłaci Agentowi karę umowną w wysokości 15-krotności wynagrodzenia handlowego, jakie miał otrzymać Agent.
13. Agent w celu weryfikacji czy nastąpiła sprzedaż maszyny dla Klienta, którego wskazał Agent ma prawo wglądu w księgi handlowe Sprzedawcy. Sprzedawca na prośbę Agenta udostępni pocztą księgi handlowe.  
14. W przypadku jeśli Sprzedawca nie wykona obowiązku, o którym mowa w pkt 13, wtedy zapłaci Agentowi karę umowną w wysokości 15-krotności wynagrodzenia handlowego, jakie miał otrzymać Agent.

 


Agent:
Nazwa: SWENSKA POWERHOUSE Marcin Rejch
Adres: 71-441 Szczecin, ul. Cyfrowa 6  (Park Naukowo - Technologiczny)
NIP: PL5992860925

 

Cel współpracy
1.    Agent umówi Klienta, który jest zainteresowany zakupem maszyny

Wynagrodzenie
2.    Wynagrodzenie dla Agenta jest należne tylko i wyłącznie w jednym przypadku: jeśli Sprzedawca sprzeda maszynę Klientowi, którego umówił Agent.
3.    Sprzedaż może nastąpić bezpośrednio lub przez leasing.
4.    W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 2., Agent otrzyma od Sprzedawcy wynagrodzenie wskazane w emailu/SMS.
5.    Agenta otrzyma wynagrodzenie dopiero po tym, jak Klient będzie rozliczony ze Sprzedawcą.

Kiedy wynagrodzenie dla Agenta jest nienależne
6.  Sprzedawca nie ma obowiązku sprzedaży maszyny Klientowi, którego umówił Agent.
W takiej sytuacji Agentowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie.
7.  Jeśli Sprzedawca nie sprzeda maszyny Klientowi, którego umówił Agent.
wtedy Agentowi nie należy się żadne wynagrodzenie od Sprzedawcy.
Pozostałe uzgodnienia
8. Agent ma prawo uczestniczyć w oględzinach maszyny, ale nie jest do tego zobowiązany.
9. Agent nie gwarantuje sprzedaży, ponieważ Klient ma prawo wycofać się z zakupu.
10. Ostateczna decyzja dotycząca sprzedaży maszyny, zawsze należy do Sprzedawcy.
Sprzedawca zawsze ma prawo odmówić sprzedaży maszyny - wtedy wynagrodzenie dla Agenta jest nienależne (nieważne, jakie koszty poniósł Agent)

Obowiązek informacyjny
11. Sprzedawca ma obowiązak poinformować Agenta, w terminie 7 dni poprzez email, jesli sprzeda maszynę dla Klienta, którego wskazał Agent.
12. W przypadku jeśli Sprzedawca nie wykona obowiązku informacyjnego , o którym mowa w pkt 11, wtedy zapłaci Agentowi karę umowną w wysokości 15-krotności wynagrodzenia handlowego, jakie miał otrzymać Agent.
13. Agent w celu weryfikacji czy nastąpiła sprzedaż maszyny dla Klienta, którego wskazał Agent ma prawo wglądu w księgi handlowe Sprzedawcy. Sprzedawca na prośbę Agenta udostępni pocztą księgi handlowe.  
14. W przypadku jeśli Sprzedawca nie wykona obowiązku, o którym mowa w pkt 13, wtedy zapłaci Agentowi karę umowną w wysokości 15-krotności wynagrodzenia handlowego, jakie miał otrzymać Agent.

 


Agent:
Nazwa: SWENSKA POWERHOUSE Marcin Rejch
Adres: 71-441 Szczecin, ul. Cyfrowa 6  (Park Naukowo - Technologiczny)
NIP: PL5992860925
email: marcin.rejch@gmail.com
 

Cel współpracy
1.    Agent umówi Klienta, który jest zainteresowany zakupem maszyny

Wynagrodzenie
2.    Wynagrodzenie dla Agenta jest należne tylko i wyłącznie w jednym przypadku: jeśli Sprzedawca sprzeda maszynę Klientowi, którego umówił Agent.
3.    Sprzedaż może nastąpić bezpośrednio lub przez leasing.
4.    W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 2., Agent otrzyma od Sprzedawcy wynagrodzenie wskazane w emailu/SMS.
5.    Agenta otrzyma wynagrodzenie dopiero po tym, jak Klient będzie rozliczony ze Sprzedawcą.

Kiedy wynagrodzenie dla Agenta jest nienależne
6.  Sprzedawca nie ma obowiązku sprzedaży maszyny Klientowi, którego umówił Agent.
W takiej sytuacji Agentowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie.
7.  Jeśli Sprzedawca nie sprzeda maszyny Klientowi, którego umówił Agent.
wtedy Agentowi nie należy się żadne wynagrodzenie od Sprzedawcy.
Pozostałe uzgodnienia
8. Agent ma prawo uczestniczyć w oględzinach maszyny, ale nie jest do tego zobowiązany.
9. Agent nie gwarantuje sprzedaży, ponieważ Klient ma prawo wycofać się z zakupu.
10. Ostateczna decyzja dotycząca sprzedaży maszyny, zawsze należy do Sprzedawcy.
Sprzedawca zawsze ma prawo odmówić sprzedaży maszyny - wtedy wynagrodzenie dla Agenta jest nienależne (nieważne, jakie koszty poniósł Agent)

Obowiązek informacyjny
11. Sprzedawca ma obowiązak poinformować Agenta, w terminie 7 dni poprzez email, jesli sprzeda maszynę dla Klienta, którego wskazał Agent.
12. W przypadku jeśli Sprzedawca nie wykona obowiązku informacyjnego , o którym mowa w pkt 11, wtedy zapłaci Agentowi karę umowną w wysokości 15-krotności wynagrodzenia handlowego, jakie miał otrzymać Agent.
13. Agent w celu weryfikacji czy nastąpiła sprzedaż maszyny dla Klienta, którego wskazał Agent ma prawo wglądu w księgi handlowe Sprzedawcy. Sprzedawca na prośbę Agenta udostępni pocztą księgi handlowe.  
14. W przypadku jeśli Sprzedawca nie wykona obowiązku, o którym mowa w pkt 13, wtedy zapłaci Agentowi karę umowną w wysokości 15-krotności wynagrodzenia handlowego, jakie miał otrzymać Agent.

 

Naprawa maszyn używanych następujących producentów: