MENU

> Przyjmiemy odpady na wyrobiskach po wapieniach i glinach.

Do zasypania dziury pokamieniołomowe, pokopalniane.

W grę wchodzi także gorszy sort, ale oprócz niebezpiecznych „gwiazdek”.  

Interesują nas tylko duże ilości. Proszę nie dzwonić z tematami poniżej 100 tys. PLN.

 

> Nie rozważamy ofert pośredników – proszę o kontakt tylko bezpośredni (wytwórców /posiadaczy).

> Rozmawiamy wyłącznie z firmami, które widnieją w rejestrze BDO https://bdo.mos.gov.pl

 

> Zapewniamy:

  • Kartę przekazania odpadów,
  • Odpowiednie pozwolenie na przetwarzanie,
  • Orzeczenie na działalność w zakresie transportu odpadów.

 

> Specjalizujemy się w wydobywaniu wapienia i gliny. Do zasypania jest kilka wyrobisk z zakończonym wydobyciem oraz z wydobyciem w toku gdzie rekultywacja jest krocząca (tj. jednocześnie postępuje z eksploatacją złoża).

 

> Na decyzjach oprócz 28 podstawowych kodów przydzielanych „w standardzie” przy rekultywacji o kierunku leśnym, bez problemu do tej pory uzyskiwane były inne kody (prócz niebezpiecznych).  Przy odpowiedniej propozycji zakres kodów zostanie poszerzony. W grę wchodzą m.in. trudniejsze tematy np. popioły (10 01 02, 10 01 24, 10 01 82) czy też ustabilizowane komunalne osady ściekowe (19 08 05), oraz gorsze kody z wyburzeń (17 09 04, 17 01 xx, 17 02 xx, 17 03 xx). Najchętniej z: 10 xx xx, 17 xx xx, oraz 19 xx xx, ale przy rozsądnej propozycji rozważymy inne zakresy.

 

> Ceny uzależniamy, od jakości odpadów - ustalane po dostarczeniu dokumentów i próbki.

 

> Szczegóły przy spotkaniu.

Tel.:  534014707

swenska.kopalnie@gmail.com

Naprawa maszyn używanych następujących producentów: