MENU

Jeśli poszukują Państwo (do zakupu lub dzierżawy) złoża kopalin z udokumentowanymi zasobami, zapraszam do kontaktu bezpośredniego.
Mam w sprzedaży kilkanaście działek. Zasoby w zależności od działki: żwir, granit, melafir, piaskowiec, glina, wapień...
Szczegóły przekaże telefonicznie pod numerem 534014707 - Marcin Rejch.

==============================================

Mam także do sprzedaży działki, gdzie złoża są już wyeksploatowane. Nadają się one idealnie na sortownie i przerabianie odpadów. Jak wiadomo nowa ustawa ukruciła proceder dzikich wysypisk ... Od jakiegoś czasu jak ktoś chce działać w temacie musi mieć teren na własność.

==============================================

Jeśli posiadają Państwo teren z zasobami, oraz  
jest koncesja lub na nią czekacie, oraz
jest wysoki potencjał, że będzie zbyt na przerobiony materiał,
to mogę podyskutować nad ewentuwalną współpracą w formie spółki,
gdzie zostanie wyposażona kopalnia w odpowiedni sprzęt w ramach części z zysków.

==============================================

Mogę też doradzić w przypadku jeśli posiadają Państwo teren, ale nie jesteście pewni jakie są złoża (ilość i jakość).

Procedura sumiennie jest przedstawiona przez ministertwo. Kliknij tutaj, aby przeczytać artykuł.

Dysponujemy pełnym zakresem sprzętowym i odpowiednią wiedzą z zakresu prac związanych z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i dokumentowaniem złóż.

Na Państwa życzenie wykonujmy badania geofizyczne i geotechniczne w celu określenia rodzaju, właściwości, przydatności do wykorzystania oraz oszacowania zasobów kopalin.

 

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze definiuje poszukiwanie i rozpoznawanie złoża kopaliny. Zgodnie z przytoczoną ustawą poszukiwaniem jest: „wykonywanie prac geologicznych w celu ustalenia i wstępnego udokumentowania złoża kopaliny”, natomiast rozpoznawaniem jest: "wykonywanie prac geologicznych na obszarze wstępnie udokumentowanego złoża kopaliny”.

Więcej szczegółowych informacji przedstawia raport wydany przez Ministerstwo Ochrony Środowiska. Kliknij tutaj, aby pobrać raport.

 

W celu rozpoznania warunków gruntowo – wodnych w pobliżu posadowienia planowanej bądź istniejącej inwestycji, wykonujemy badania geologiczno – inżynierskie i badania geotechniczne:

 • wiercenia otworów badawczych systemem mechaniczno-udarowym z zastosowaniem próbników RKS,
 • wiercenia otworów badawczych systemem mechaniczno-obrotowym za pomocą wiertnicy hydraulicznej WH-15,
 • wiercenia w betonie i skałach, w technologii diamentowej maszynami HILTI,
 • wiercenia na drogach w nawierzchniach betonowych i asfaltowych – prace geotechniczne postępujące z mobilnym oznakowaniem – sygnalizacją świetlną zabezpieczającą prace,
 • sondowania dynamiczne sondą dynamiczną lekką SD-10 oraz średnią SD-30 w celu określenia stopnia (ID) oraz wskaźnika (IS) zagęszczenia gruntów niespoistych,
 • sondowania statyczne sondą statyczną CPT/DPSH w celu określenia parametrów wytrzymałościowych gruntu,
 • badanie płytą dynamiczną D=300 w celu określenia dynamicznego (Evd) i wtórnego (Ev2) modułu odkształcenia podłoża,
 • badanie płytą statyczną VSS w celu określenia pierwotnego (Ev1), wtórnego (Ev2) modułu i wskaźnika odkształcenia (Io) gruntu,
 • badanie ugięcia nawierzchni podatnych (belka Benkelman).

 

Wiercenia geologiczne umożliwiają:

 • pobieranie próbek gruntów do badań laboratoryjnych,
 • ustalenie profilu geologicznego (rodzaju gruntów i układu warstw),
 • ustalenie cech fizyczno-mechanicznych gruntów,
 • przeprowadzenie obserwacji hydrogeologicznych oraz pobieranie próbek wody,
 • przeprowadzenie innych badań, np. próbnych obciążeń.

 

Wyniki wiercenia przedstawiamy w formie karty dokumentacyjnej otworu wiertniczego.

 

W skład badań laboratoryjnych wchodzą:

 • badania właściwości fizycznych gruntów (m.in.: uziarnienia, wilgotności, granic konsystencji, ciężaru objętościowego),
 • badania własności mechanicznych,
 • badania odkształcalności gruntów.

 

TAGI: złoża kopalin na sprzedaż, sprzedam żwirownie, złoże na sprzedaż, sprzedam kopalnie, sprzedam teren pod żwirownie, sprzedam grunt pod żwirownie, sprzedam betoniarnie, kupię grunt pod żwirownie, kupię betoniarnie, kupię żwirownie, kupię złoże, kupię kopalnie, kupie teren pod żwirownie,

Naprawa maszyn używanych następujących producentów: