MENU

Zakład SWENSKA POWERHOUSE jest członkiem następującyh przedsięwzięć i organizacji:

 

Rada Firm Przemysłu Elektrotechnicznego i Energetyki SEP

Grupa Inicjatywna powołania Rady Firm Przemysłu Elektrotechnicznego i Energetyki SEP

Piotr Szymczak                 Prezes SEP, Przewodniczący Centralnej Komisji ds. Współpracy Firm Przemysłu Elektrotechnicznego SEP

Jacek Nowicki                   Sekretarz Generalny SEP

Stefan Granatowicz          Wiceprezes SEP

Jan Musiał                        Członek Prezydium ZG SEP, Przewodniczący Rady Nadzorczej Agend SEP

Ryszard Migdalski            Doradca Zarządu ZIAD Bielsko-Biała/Wiceprzewodniczący Centralnej Komisji ds. Współpracy Firm Przemysłu Elektrotechnicznego SEP

Adam Gawłowski              I Wiceprzewodniczący Centralnej Komisji ds. Współpracy Firm Przemysłu Elektrotechnicznego SEP

Jerzy Szczurowski            Dyrektor Centralnego Ośrodka Szkolenia i Wydawnictw SEP

Marcin Ocioszyński           Dyrektor Biura Badawczego ds. Jakości SEP

Ważne kontakty:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa
Tel. 22 55 64 302
e-mail: sep@sep.com.pl
www.sep.com.pl

Anna Dzięcioł - Specjalista Działu Naukowego SEP
tel.: /22/ 55 64 329; tel. kom.: 662 186 219
e-mail: anna.dzieciol@sep.com.pl

 

 

Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją
ul. Katowicka 65 / 5
45-061 OPOLE

tel.: 661 356 305
email: biuro@ptzp.org.pl

NIP: 754-26-35-750
REGON: 531600507
KRS: 0000073959

 

Naprawa maszyn używanych następujących producentów: